Inzicht & Inspiratie

foto fontein

Mijn werk en leven zijn gericht op het ontwikkelen van bewustzijn.
Inzicht in wat er gebeurt in het fysieke lichaam, in onze gedachten & emoties, alsook in onze wereld van waarden & overtuigingen. 

Vanuit in-zicht creëer je uit-zicht.
Zodat je jouw levenspad met meer vreugde & diepgang kunt bewandelen.

Dit traject mag vooral ook vreugdevol verlopen; dat jij je geïnspireerd voelt. Hierbij gebruik ik bewust het woord “Spirit” want jouw geest, jouw ziel, jouw wezen groeit in het proces. De combinatie van bewustzijn en bezieling leidt tot wezenlijke persoonlijke groei.

The only way out is in

Wat er ook speelt in jouw leven, er is slechts één pad dat leidt tot groei. Dat is de weg inwaarts.
Of je dit nu doet via coaching, training, yoga, mindfulness, workshops,… maakt niet uit.
Dit zijn een aantal van de vervoersmiddelen om tot jouw kern te komen.

Mijn missie

Ik wil de wereld beter maken doordat wij mensen onszelf, elkaar en het leven leren ontdekken en begrijpen. Verbinding, zingeving, Groei in Bewustzijn. Daardoor ontstaan open & respectvolle communicatie, wederzijds respect, zinvolle samenwerkingen. Dan kan het leven op alle niveaus (mens, dier, natuur en alle energieën) in harmonie tot ontplooiing komen.